Процедура №Т00335-23 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00335-23
Първа дата16.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2404

Данни за дървесината

Обект/и №2404
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция