Поздравление от инж. Здравко Бакалов

22.12.2023

Скъпи колеги лесовъди,
Уважаеми горски служители,
Уважаеми дами и господа съмишленици и почитатели на българската гора,

Позволете ми, от мое име и от името на ръководството на Южноцентрално държавно предприятие, да Ви поздравя с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!
Изминалата година ни изправи пред редица предизвикателства, но с обединени усилия и градивно мислене, успяхме да преминем по-лесно през трудностите, пред които ни изправиха икономическата ситуация и природните условия.
Постигнатите резултати през годината са плод на голяма отговорност, всеотдайност и ежедневни грижи от страна на ръководителите и служителите в горските и ловните стопанства на ЮЦДП.
Смятам, че всеки един от нас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи прага на Новата година с надежда за здраве, радост, благоденствие и с нестихващ стремеж към нови цели  и мечти.
Убеден съм, че със съвместни усилия и уповавайки се на богатите лесовъдски традиции, ще успеем да постигнем още по-добър баланс между икономическите, екологичните и социалните функции на гората, като съхраним най-голямото ни богатство за бъдещите поколения!
Пожелавам на Вас и Вашите семейства весела Коледа и щастлива Нова година!
Нека 2024 година бъде здрава, мирна и ползотворна!
С уважение: инж. Здравко Бакалов
Директор на Южноцентрално държавно предприятие,
гр. Смолян