Нов верижен булдозер бе закупен от ЮЦДП за нуждите на ДГС "Алабак"

04.01.2024

Нов верижен булдозер ще работи на територията на Държавно горско стопанство "Алабак". Техниката е закупена със средства от стопанска дейност и е специализирана за ремонт и поддръжка на горски пътища.  С новата верижна машина значително ще се улесни работата по подобряване състоянието на горските пътища, което е необходимо, освен за нуждите на стопанството, така и за опазване на горските територии, като ще се улесни достъпа при възникване на пожари.