Процедура №Т00001-24 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00001-24
Първа дата23.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 г. включващи почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция