Процедура №Т00004-24 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00004-24
Първа дата23.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект "Залесяване" за 2024 г.

Данни за дървесината

Обект/и №Залесяване - 2024 г.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция