Процедура №Т00005-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00005-24
Първа дата25.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
Предмет"Попълване, първо и второ отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Алабак" за Обект № 1"

Данни за дървесината

Обект/и №1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция