Процедура №Т00009-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00009-24
Първа дата25.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Кастрене на тополови култури на територията на ДГС Първомай" в Обект № 1 /2024 г./

Данни за дървесината

Обект/и №1-2024 г.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция