Процедура №Т00013-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00013-24
Първа дата30.01.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2415, 2425

Данни за дървесината

Обект/и №2415, 2425
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция