Подхранване на дивеча в ДЛС „Широка поляна“

30.01.2024

Подхранването и опазването на дивеча на територията  на ДЛС “Широка поляна“ е едно от основните ловностопански мероприятия, което се извършва целогодишно.
ДЛС „Широка поляна“, което е част от Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, заема част от Западните Родопи, в землището на гр. Батак. В ловностопанско отношение районът се стопанисва като държавен ловностопански район, с шест ловища. Ежедневно се извършва подхранване на дивеча със сочен /ябълки/, груб /сено/ и концентриран фураж /царевица, ечемик, слънчоглед и гранула/.
На територията на ловното стопанство, от едрия дивеч, обитават популации от: благороден елен-30-35 бр.; елен лопатар-12 бр.; сърна-180-190 бр.; муфлон-26 бр.; дива коза-60-70 бр.; глухар-81 бр.;  мечка-12-15 бр. Представител на дребния дивеч е заекът- 40-50 бр.. Хищниците са представени от вълк-10-12 бр.; лисица-20-25 бр.; дива котка-10-12бр.; язовец-8-10 бр.
Грижата за дивеча е целогодишна, като най-интензивно е подхранването на животните  през есенно-зимния период. То се осъществява на постоянно определени и обитавани от дивеча места, чрез обикновени и автоматични хранилки, както и сеновал-хранилки. Набляга се и на поддържането на т. нар. солища, които осигуряват необходимите минерални вещества за метаболизма на дивеча.
Освен за подхранването, служителите на ДЛС „Широка поляна“ се грижат и за здравословното състояние на животните чрез поставяне на ваксини, препарати за обезпаразитяване и др. Ежегодно се обработват дивечови ниви в размер на 122 дка.