Процедура №Т00031-24 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00031-24
Първа дата19.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2416

Данни за дървесината

Обект/и №2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция