Процедура №Т00035-24 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00035-24
Първа дата20.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обект № 2425

Данни за дървесината

Обект/и №2425
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция