Процедура №ЗДС01 на Централно управление

Данни за процедурата

ПоделениеЦентрално управление
ИНЗДС01
Първа дата12.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаПроцедури по ЗДС/ППЗДС
ПредметТърг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 9 самостоятелно обособени части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Триград”

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция