Процедура №Т00041-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00041-24
Първа дата20.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПопълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2 /2024 г./

Данни за дървесината

Обект/и №2 /2024 г./
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция