Процедура №Т00044-24 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00044-24
Първа дата23.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2410, 2411

Данни за дървесината

Обект/и №2410, 2411
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция