Процедура №Т00045-24 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00045-24
Първа дата22.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 24-26, 24-27, 24-28, 24-29, 24-30, 24-31

Данни за дървесината

Обект/и №24-26, 24-27, 24-28, 24-29, 24-30, 24-31
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция