Ловните надзиратели в ДГС „Родопи“ извършват целогодишно наблюдение и охрана на дивеча

02.02.2024

Държавно горско стопанство ”Родопи”, м. „Беглика“, е част от Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян.  Разположено е в западната част на Западните Родопи. Общата ловностопанска площ  е  20 123,7 ха., която е разделена на три ловни района. На територията на стопанството има изградена и База за интензивно стопанисване на дивеч /БИСД/, с площ 210 ха. Най-ниската надморска височина в ДГС ”Родопи” е при излаза на р. ”Девинска” – 1 200 м.н.в., а най-високата е 2 050 м.н.в.
ДГС „Родопи“ се обитава от благороден елен, сърна, дива свиня, глухар, мечка, вълк, лисица, дива котка, заек и други. Подхранването на дивеча се извършва ежедневно и целогодишно от служителите на стопанството, с необходимите за дивеча фуражи. Ловните надзиратели извършват целогодишно наблюдение и охрана на дивеча.
ДГС ”Родопи” се посещава от чуждестранни и български  ловци, по линия на организирания ловен туризъм. Стопанството разполага с рибарник за отглеждане на дъгова пъстърва и спортен риболов.