Процедура №Т00047-24 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00047-24
Първа дата23.02.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти № 2416 и 2417.

Данни за дървесината

Обект/и №2416, 2417
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция