С 20% ще се намали цената на дървата за огрев за населението чрез директни продажби, извършвани от Държавните горски и ловни стопанства

06.02.2024

Във връзка с предстоящата кампания по снабдяване на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025 г. , министърът на земеделието и храните Кирил Вътев даде указания да бъдат намалени с 20% цените на дървата за огрев чрез директни продажби извършвани от Държавните горски и ловни стопанства спрямо цените от предходната година.С мярката се цели облекчаване на разходите на населението през новия отоплителен сезон.

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/s-20-she-se-namali-cenata-na-drvata-za-ogrev-za-na/