Зимното подхранване е една от основните грижи, които се полагат за дивеча в ДЛС „Борово“

07.02.2024

Зимното подхранване е една от основните грижи, които се полагат за дивеча в ДЛС „Борово“. Заради високата надморска височина, на която се намира стопанството, зимно подхранване  се осъществява през по-голямата част от годината. Подхранването започва в късната есен със сочен фураж, обикновено ябълки. Концентрираният фураж /в по-голямата част царевица, смесена с пшеница и по-малко ечемик/, се използва почти целогодишно. Сухият фураж за зимните месеци е люцерна, както и ливадно сено, окосено от дивечовите ливади на стопанството.
По цялата площ на стопанството са изградени хранилки, сеновал-хранилки, а на места и електронни. Ежедневното зареждане на хранилките се осъществява от дивечовъдите на стопанството и ловните надзиратели.
Според таксацията за 2023г., Държавно ловно стопанство „Борово” разполага със следния вид дивеч, който се подхранва през зимата: благороден елен – 145 бр.; сърна – 267 бр.; дива свиня – 151 бр.; муфлон – 42 бр.; дива коза – 130 бр.
Ежегодно стопанството обработва 110 дка дивечови ниви, които се сеят с овес, грах, картофи и тревни смески. Също така се поддържат и косят 150 дка дивечови ливади, от които се добива сено за дивеча и конете на стопанството.