ДЛС „Тракия“ стопанисва дивеча на територията на три ловностопански участъка

14.02.2024

ТП ДЛС „Тракия“ стопанисва дивеча на територията на три ловностопански участъка. Два от тях - ЛСУ „Чекерица“ и ЛСУ „Виница - Градина“, се намират в Тракийската низина и в тях се стопанисват сърна и няколко вида дребен дивеч - заек, фазан и яребица. Дребният дивеч изисква специални грижи през зимните месеци, когато снежната покривка е значителна. Грижата на ловните специалисти се свежда до редовното подхранване с царевица на специално обособени хранилки. Следи се и за появата на хищници, които биха унищожили популацията.  Част от ЛСУ „Виница - Градина“ е База за интензивно стопанисване на дивеч „Градинска гора“, на чиято територията стопанството се грижи за микропопулация от благороден елен и елен лопатар.


Зимното подхранване в базата се извършва  в периода от весец ноември до месец май, като се използват царевица и пшеница. Редовно на дивеча в съоръжението се подава сочен фураж - ябълки, цвекло и моркови. Зимното подхранване на територията на ЛСУ „Тъмраш - Кричим - Петвар“, се осъществява ежедневно от шестима служители на ТП ДЛС „Тракия“. Фуражите се превозват с помощта на четири високопроходими автомобила, един тежкотоварен автомобил, два броя АТВ. За доставка на фураж до комплексите без обособени горски пътища, както и в дните, в които снежната покривка не позволява придвижване с високопроходими автомобили, се използват четири коня от породата „Хафлингер“.


Средно на месец се изразходват около 10 тона концентриран фураж, 20 тона груб фураж и 2 тона сочен фураж. Хранителните комплекси в свободния район са над 20, а тези в базите за интензивно стопанисване на дивеч - 5 броя. Минералното подхранване се извършва на над 40 обособени места. Докато концентрирания фураж се доставя от производители, почти цялото количество груб и част от сочния фураж, се произвеждат от стопанството. Ливадно сено се добива от планинските дивечови ливади и ниви, засети с тревни смески. Бали от окосени овесено - грахови смески се добиват от дивечовите просеки и ниви в равнинните участъци.