Процедура №Т00052-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00052-24
Първа дата06.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2413, 2419, 2431, 2433, 2434, 2435

Данни за дървесината

Обект/и №2413, 2419, 2431, 2433, 2434, 2435
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция