Процедура №Т00060-24 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00060-24
Първа дата19.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи отглеждане на горски култури - механизирано и ръчно в Обект № 2

Данни за дървесината

Обект/и №2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция