Процедура №Т00063-24 на ДГС Селище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Селище
ИНТ00063-24
Първа дата22.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обекти №2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430

Данни за дървесината

Обект/и №2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция