Процедура №Т00064-24 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00064-24
Първа дата19.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от обекти №№ 2412, 2413, 2415, 2409, 2416

Данни за дървесината

Обект/и №2412, 2413, 2415, 2409, 2416
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция