Процедура №Т00071-24 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00071-24
Първа дата28.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2422, 2423, 2424

Данни за дървесината

Обект/и №2422, 2423, 2424
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция