Процедура №Т00072-24 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00072-24
Първа дата28.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина за обекти №№ 2419, 2420, 2421

Данни за дървесината

Обект/и №2419, 2420, 2421
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция