Процедура №Т00075-24 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00075-24
Първа дата28.03.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419

Данни за дървесината

Обект/и №2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция