Процедура №Т00079-24 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00079-24
Първа дата04.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413

Данни за дървесината

Обект/и №2410, 2411, 2412, 2413
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция