Процедура №Т00081-24 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00081-24
Първа дата02.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Батак, включени в Обект № 1-2024 г.

Данни за дървесината

Обект/и №1-2024 г.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция