Процедура №Т00084-24 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00084-24
Първа дата10.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419

Данни за дървесината

Обект/и №2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция