Процедура №Т00085-24 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00085-24
Първа дата09.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обект № 2411

Данни за дървесината

Обект/и №2411
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция