Процедура №Т00092-24 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00092-24
Първа дата18.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обект № 2449МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2449МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция