Процедура №Т00093-24 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00093-24
Първа дата19.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2426, №2427, № 2428, № 2429 и №2430

Данни за дървесината

Обект/и №2426, 2427, 2428, 2429, 2430
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция