Процедура №Т00094-24 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00094-24
Първа дата19.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 24-32, 24-33, 24-34, 24-35, 24-36, 24-37, 24-38, 24-39

Данни за дървесината

Обект/и №24-32, 24-33, 24-34, 24-35, 24-36, 24-37, 24-38, 24-39
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция