Макети с природни материали представиха ученици от Триград по повод Седмицата на гората.

01.04.2024

Лесовъди от ДГС Триград организираха среща с учениците от местното ОУ „Иван Вазов” и заедно проведоха кратък поход по горска пътека с образователна цел. Маршрутът бе подбран предварително - от края на с. Триград, в посока м. „Паметково“, по пряка пътека до м. „Хорлог“, където нагледно децата се запознаха с макети в реални размери на най-често срещаните диви животни в района. Посетен бе и Музея на мечката, където децата разгледаха доста бозайници и птици /макети и препарирани животни/. Всички активно участваха и проявиха засилен интерес към проведените беседи за дивите животни, за които лесовъдите предоставиха интересни и любопитни факти. По време на разходката бе задоволено любопитство на децата към от цъфтящи растения, дървесните и храстови видове. Разяснено им беше колко важна и отговорна е лесовъдската професия за опазването на горите и природата.
В конкурса за най-красива рисунка на горска тематика, взеха участие децата  от Детска градина „Радост“ – с. Гьоврен и с. Триград.
Учениците от ОУ “Иван Вазов“- с. Триград представиха макети с природни  материали, рисунки, стихотворения и съчинения за гората. Младежите се представиха страхотно, а  Държавното горско стопанство в Триград осигури лакомства за всички тях.
Всички творби на децата във връзка с кампанията са изложени от днес до 7 април в  конферентната зала на ТП“ДГС Триград“, където могат да бъдат разгледани от всеки посетител на стопанството.