Седмица на гората

03.04.2024

По повод Седмицата на гората на територията на ТП ДГС „Родопи”, учениците от ПГГСД „Стефан Божков” гр. Батак посетиха Базата за интензивно стопанисване на дивеч, намираща се в м. „Снежана”, където се запознаха с  основните видове дивеч. След това посетиха и рибарник „Беглика”, където се отглежда дъгова пъстърва за консумация  и където се извършва спортен риболов.

Накрая учениците посетиха административната сграда на стопанството, където бяха запознати с ГСП, както и с планираните мероприятия, които ще се извършат през 2024г. и които са залегнали в него.