Процедура №Т00097-24 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНТ00097-24
Първа дата25.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2420-1, 2422-1, 2423

Данни за дървесината

Обект/и №2420-1, 2422-1, 2423
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция