Процедура №Т00098-24 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00098-24
Първа дата26.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности: "Поливане на тополови култури" в Обект № 4/2024 г./

Данни за дървесината

Обект/и №4 /2024 г./
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция