Процедура №Т00099-24 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00099-24
Първа дата26.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обект № 2407-3, 2410-3

Данни за дървесината

Обект/и №2407-3, 2410-3
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция