Процедура №Т00100-24 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00100-24
Първа дата30.04.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от обекти №№ 2402, 2411, 2414

Данни за дървесината

Обект/и №2402, 2411, 2414
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция