Процедура №Т00111-24 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00111-24
Първа дата08.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСтопанисване - подпомагане на естественото възобновяване чрез извършване на лесокултурни дейности през 2024 г., включващи изсичане на подлес и отгледни сечи без материален добив в Обект № 3

Данни за дървесината

Обект/и №3
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция