ЮЦДП предвижда да поднови функционирането на фермата за изкуствено развъждане на глухари в ДЛС Извора

23.04.2024

Южноцентрално държавно предприятие предвижда да поднови работата на фермата за изкуствено развъждане на глухари в ДЛС Извора, която е функционирала в периода 1978-1992г. Проектът е залегнал в инвестиционната програма на ЮЦДП, одобрена от МЗХ. Фермата в Девин е била създадена с идеята за увеличаване плътността на популацията на територията на стопанството и осигуряване на птици за разселване в други райони на страната. Максималният брой птици е достигнат през периода 1985-87 г. - около 20 мъжки и 40 женски. Ежегодно в природата са пускани  от 5 до 10 птици. В тази връзка, в началото на месец април, представители на ЮЦДП-Смолян осъществиха работна среща във ферма за изкуствено развъждане на глухари в Република Полша. Посещението бе с цел запознаване с дейността и технологията на работа при изкуственото развъждане на глухар във фермата.
В края на миналия век, видът в Полша почти изчезва, като към 1999г. посочват запас от 10 глухара. През 2000г. започват дейности по  възстановяването му, като за целта е създадена фермата за изкуствено развъждане. Любопитен факт е, че в началото е използван и български опит от действащата тогава ферма в ДЛС Извора, за което разказаха любезните домакини. Работата в полската  ферма  обхваща дейности по излюпване на малките пилета, отглеждането им до възрастни птици, грижите за тях, ветеринарномедицинските мерки и други дейности по изкуственото развъждане. Създадени са условия, близки до тези в природата, което спомага за по-лесно адаптиране на изкуствено произведените птици при пускането им на свобода. С повече от 20 години работа, лесовъдите от Полша постигат значителни успехи, като понастоящем в природата са разселени (пуснати на свобода) над 1 000 птици.
Добрите практики и нововъведения, с които представителите на ЮЦДП се запознаха в Полша, ще бъдат от голяма полза за предстоящото възстановяване на изкуственото развъждане на глухар в България в ДЛС Извора.