Процедура №Т00122-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00122-24
Първа дата16.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти с номера № 79, 80, 81, 82, 83, 84

Данни за дървесината

Обект/и №79, 80, 81, 82, 83, 84
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция