Служители на ЮЦДП залесиха 2 400 фиданки обикновен смърч в местността „Омана“

29.04.2024

Служители на Южноцентрално държавно предприятие залесиха 2 400 фиданки обикновен смърч на 6 дка площ в местността „Омана“, землището на Доспат. Районът пострада от природно бедствие - вихрова буря през септември 2022г., която нанесе щети на площ от 98,8 ха. в териториалния обхват на ДГС Доспат. Тогава бяха засегнати също и насаждения в ДЛС Широка поляна, ДГС Борино, ДЛС Борово и ДЛС Извора.
В залесяването участваха директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов, заместник-директорът инж. Асен Карабов, директорите и
заместник-директорите на ДГС Доспат, ДГС Смолян, ДГС Смилян, ДГС Триград, ДГС Славейно, ДГС Широка лъка, ДГС „Акад. Николай Хайтов“, ДГС Златоград, горски работници от ДГС Борино и ДГС Доспат.