Процедура №Т00124-24 на ДГС Пазарджик

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пазарджик
ИНТ00124-24
Първа дата28.05.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности - обект №2/2024г.

Данни за дървесината

Обект/и №2/2024
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция