Процедура №Т00130-24 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00130-24
Първа дата06.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за обект № 2421

Данни за дървесината

Обект/и №2421
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция