Процедура №Т00133-24 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00133-24
Първа дата11.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обекти №№ 2425С, 2442

Данни за дървесината

Обект/и №2425С, 2442
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция