Процедура №Т00135-24 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00135-24
Първа дата11.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2436, 2440, 2441, 2444, 2446, 2447, 2435

Данни за дървесината

Обект/и №2436, 2440, 2441, 2444, 2446, 2447, 2435
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция