С над 100 000 бр. балканска пъстърва ще зариби реките в Родопите Южноцентрално държавно предприятие

27.05.2024

Южноцентрално държавно предприятие-Смолян ще зариби реките в Родопите с над 100 000 бр. балканска пъстърва. Първите 51 000  рибки вече са разселени. С тях са зарибени  горните течения и притоците на повече от 20 реки на територията на Държавните горски и ловни стопанства - Смолян, Триград, Борино, Доспат, Батак, Кормисош-гр. Лъки, Чепино-гр. Велинград, Извора-гр. Девин.
Балканската пъстърва обитава студени и чисти,  богати на кислород реки и е индикатор за чиста природа. Лесно се разпознава- отстрани е светлокафява, а към корема изсветлява до бледо розово. Също така има характерни големи кръгли черни, червени или оранжеви петна от двете страни. Обикновено в реките достига големина от 25-35 см. Полова зрялост достига на 3-4 години. Снася до 2 500-3 000 хайверни зърна, като от тях до полова възраст достигат едва 1%. Тя е хищна риба, която се храни с ларви на различни насекоми, мухи, червеи, ракообразни и други водни организми в реката. По време на размножителния период (октомври-ноември) рибите се изкачват нагоре по реките и потоците. На места с подходящи пясъчни дъна, женската изравя трапчинка с опашния си плавник. Там тя отлага купчинка яйца, а мъжкият ги опложда. Излюпването на малките става през март-април.