Процедура №Т00138-24 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00138-24
Първа дата14.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2432, 2433, 2434

Данни за дървесината

Обект/и №2432, 2433, 2434
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция